ČSN EN ISO 9001 : 2001
sipka

Bytový dům KOVÁKŮ, Praha


Kompletní železobetonová monolitická konstrukce budovy bytového domu Kováků v Praze zahrnující výstavbu základové desky, stěn, sloupů...

sipka

Domov důchodců Brno – Tuřany, Brno


Provedení kompletních monolitických železobetonových konstrukcí včetně všech prostupů stěnami a stropů na objektu sociálního bydlení...

sipka

IFM CENTRUM – Křenová 71, Brno


Realizace monolitické železobetonové konstrukce na sedmipodlažním objektu pro administrativní a obchodní využití ...

sipka

Integrované bytové domy NA PANENCE, Brno


Dodávka a montáž nosných monolitických konstrukcí včetně dodávky a montáže všech prefabrik. prvků v rozsáhlém bytovém komplexu v Brně – Líšni....

sipka

Novostavba bytového domu Kopečná 37, Brno


Provedení nosné železobetonové konstrukce novostavby devítipodlažního bytového domu v centru Brna ...

sipka

Obytný soubor Nové Medlánky, Brno


Provedení monolitických železobetonových konstrukcí souboru šesti bytových domů, základů, stěn, stropů, průvlaků, sloupů a schodišť...

sipka

Obytný soubor Pod Hanspaulkou, Praha


Kompletní provedení železobetonové monolitické stavby obytného souboru , která se člení na suterén druhého podzemního podlaží objektu A a společný suterén prvního podzemního podlaží...

sipka

PET CENTRUM Brno, Brno


Přístavba Diagnostického pavilonu Masarykova onkologického ústavu Brno, Žlutý Kopec – pavilon radiofarmak a nukleární medicíny...

sipka

Polyfunkční dům U Hájků II., Praha


Komplexní železobetonová monolitická konstrukce nové budovy hotelového komplexu U Hájků včetně prefabrikovaných schodišť...

sipka

Přeložka silnice I/6, Praha - Pavlov


Liniová stavba opěrné stěny na 3,617 750 – 4,080 250 km silnice I/6 Praha – Pavlov.

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Dům pokojného stáří Zlín

Dům pokojného stáří Zlín

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Komplexní rekonstrukce radnice Luhačovice

Komplexní rekonstrukce radnice Luhačovice