ČSN EN ISO 9001 : 2001

Program Zelená úsporám

Popis:

Zelená úsporám Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách

V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Prostředky programu Zelená úsporám mohou být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o dotace budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu.

Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Nezbytnou podmínkou je dokončení realizace projektu po 1. dubnu 2009.

 

Program Zelená úsporám je členěn do tří základních oblastí podpory:

 1. Úspora energie na vytápění
  1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu:
   zde musí investor snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění alespoň o 40 % a zároveň dosáhnout hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, bude přidělená dotace vyšší.
  2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení):
   v případě dílčího zateplení budovy je nutné, aby žadatel realizoval alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu, kterou naleznete na stránkách projektu.
 2. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  podpora v této oblasti se vztahuje na stavby zkolaudované po 1. dubnu 2009. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody:
  podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů.
  1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  3. Instalace solárně-termických kolektorů
 4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření:
  některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací), více informací naleznete v Příručka pro žadatele o podporu

Kdo může žádat o dotaci:

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb.:

 • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

 

Naše firma je v současnosti aktivně zapojena do projektu Zelená úsporám.

V rámci programu Zelená úsporám Vám vlastními silami zajistíme  potřebnou dokumentaci a formality včetně realizace vlastního zateplení budovy dle projektu a odpovídající podmínkám programu Zelená úsporám

Máme v našem týmu akreditovaného a autorizovaného specialistu vyčleného právě k činnosti zajištění dotace k programu Zelená úsporám.

 

Kontaktujte nás:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01  Zlín

Ing Jiří Jureček - vedoucí stavební výroby

 

 

Informace byly převzaty ze stránek projektu: www.zelenausporam.cz

 

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

SÝKORA Obchodní centrum Brno

SÝKORA Obchodní centrum Brno

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Rezidence Alibaba, Praha

Rezidence Alibaba, Praha