ČSN EN ISO 9001 : 2001
sipka

ABB s.r.o. - revitalizace objektu JIH - I. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky a ústředního topení ...

sipka

ČMI Brno - Přístavba hlavní budovy


Kompletní provedení zdravotně technických instalací a zařízení pro vytápění ...

sipka

Domov důchodců Brno - Tuřany


Provedení kompletní dodávky a montáže zdravotně - technických instalací...

sipka

IFM Centrum Brno


Dodávka a kompletní montáž ústředního vytápění a zdravotně technických instalací ...

sipka

KNTB Zlín - pracoviště angiografie


Kompletní zajištění realizace zdravotechniky a ústředního vytápění ...

sipka

Kompostárna Blansko


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky včetně provedení zemních prací ...

sipka

Novostavba výrobní haly firmy SIDO s.r.o. v Brně - Černovicích


Kompletní dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění ...

sipka

Obytný soubor "BRNĚNSKÁ POLE" Šlapaníce I. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotechnicky, ústředního vytápění a plynu ...

sipka

Obytný soubor "BRNĚNSKÁ POLE" Šlapanice - II. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotních instalací, ústředního topení a plynoinstalace ...

sipka

Oprava a přístavba areálu IDEA Modřice


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a vnitřního plynu...

sipka

Polyfunkční objekt Rajhradice


Dodávka a montáž ústředního vytápění a zdravotechniky ...

sipka

Rekonstrukce domu Brno, Vídeňská 14


Dodávka a montáž rozvodů ústředního vytápění a zdravotechniky ...

sipka

Rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II., Zlín


Realizace zdravotechniky ZŠ I a ústředního vytápění ZŠ II. ve Zlíně

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Hotel Prestige, Znojmo

Hotel Prestige, Znojmo

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín

Dům s pečovatelskou službou Bojkovice

Dům s pečovatelskou službou Bojkovice

Administrativní budova firmy RAUSCHER, Slavkov u Brna

Administrativní budova firmy RAUSCHER, Slavkov u Brna