ČSN EN ISO 9001 : 2001
sipka

ABB s.r.o. - revitalizace objektu JIH - I. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky a ústředního topení ...

sipka

ČMI Brno - Přístavba hlavní budovy


Kompletní provedení zdravotně technických instalací a zařízení pro vytápění ...

sipka

Domov důchodců Brno - Tuřany


Provedení kompletní dodávky a montáže zdravotně - technických instalací...

sipka

IFM Centrum Brno


Dodávka a kompletní montáž ústředního vytápění a zdravotně technických instalací ...

sipka

KNTB Zlín - pracoviště angiografie


Kompletní zajištění realizace zdravotechniky a ústředního vytápění ...

sipka

Kompostárna Blansko


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky včetně provedení zemních prací ...

sipka

Novostavba výrobní haly firmy SIDO s.r.o. v Brně - Černovicích


Kompletní dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění ...

sipka

Obytný soubor "BRNĚNSKÁ POLE" Šlapaníce I. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotechnicky, ústředního vytápění a plynu ...

sipka

Obytný soubor "BRNĚNSKÁ POLE" Šlapanice - II. etapa


Kompletní dodávka a montáž zdravotních instalací, ústředního topení a plynoinstalace ...

sipka

Oprava a přístavba areálu IDEA Modřice


Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a vnitřního plynu...

sipka

Polyfunkční objekt Rajhradice


Dodávka a montáž ústředního vytápění a zdravotechniky ...

sipka

Rekonstrukce domu Brno, Vídeňská 14


Dodávka a montáž rozvodů ústředního vytápění a zdravotechniky ...

sipka

Rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II., Zlín


Realizace zdravotechniky ZŠ I a ústředního vytápění ZŠ II. ve Zlíně

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Hotel International Brno

Hotel International Brno

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín

Polyfunkční dům ul. Francouzská, Praha

Polyfunkční dům ul. Francouzská, Praha

Dům pokojného stáří Zlín

Dům pokojného stáří Zlín