ČSN EN ISO 9001 : 2001

Politika BOZP - MANAG Zlín

Certifikát BOZP MANAG, a.s. se sídlem ve Zlíně je společnost, která zabezpečuje realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby v oboru pozemních staveb a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k :

  1. MANAG, a.s. se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů organizace. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem a organizačním řádem společnosti.
  2. Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace.
  3. Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci v oblasti BOZP s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost MANAG, a.s. se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií.
  4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.
  5. K dosažení předepsaných cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
  6. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  7. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  8. Z hlediska BOZP komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  9. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ochraně zdraví při práci

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Hotel Prestige, Znojmo

Hotel Prestige, Znojmo

Administrativní budova Nové Butovice, Praha

Administrativní budova Nové Butovice, Praha

Budova Moravskoslezské Kooperativy, Zlín

Budova Moravskoslezské Kooperativy, Zlín

Obchodní centrum STIVAL v Napajedlích

Obchodní centrum STIVAL v Napajedlích