ČSN EN ISO 9001 : 2001

Politika BOZP - MANAG Zlín

Certifikát BOZP MANAG, a.s. se sídlem ve Zlíně je společnost, která zabezpečuje realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby v oboru pozemních staveb a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k :

  1. MANAG, a.s. se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů organizace. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem a organizačním řádem společnosti.
  2. Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace.
  3. Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci v oblasti BOZP s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost MANAG, a.s. se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií.
  4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.
  5. K dosažení předepsaných cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
  6. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  7. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  8. Z hlediska BOZP komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  9. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ochraně zdraví při práci

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Rezidence Alibaba, Praha

Rezidence Alibaba, Praha

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Výstavba Kovohutí Nordenham, Německo

Hotel International Brno

Hotel International Brno

Rekonstrukce budovy České pojišťovny v Opavě

Rekonstrukce budovy České pojišťovny v Opavě