ČSN EN ISO 9001 : 2001

Environmentální politika - MANAG Zlín

Certifikát enviromentálního managementu MANAG, a s. se sídlem ve Zlíně je společnost, která zabezpečuje realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby v oboru pozemních staveb, garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :

  1. MANAG, a.s. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
  2. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
  3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost MANAG, a.s. se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
  4. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
  7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  8. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
  9. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

 

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

ABB - HIGH VOLTAGE PRODUCTS a ocelová skladová hala, Brno

ABB - HIGH VOLTAGE PRODUCTS a ocelová skladová hala, Brno

Dům Na Palmovce, Na Žertvách 34, Praha

Dům Na Palmovce, Na Žertvách 34, Praha

Hotel International Brno

Hotel International Brno

Administrativní budova firmy RAUSCHER, Slavkov u Brna

Administrativní budova firmy RAUSCHER, Slavkov u Brna