ČSN EN ISO 9001 : 2001

Environmentální politika - MANAG Zlín

Certifikát enviromentálního managementu MANAG, a s. se sídlem ve Zlíně je společnost, která zabezpečuje realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby v oboru pozemních staveb, garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :

  1. MANAG, a.s. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
  2. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
  3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost MANAG, a.s. se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
  4. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
  7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  8. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
  9. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

 

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Bytový areál Na Hřebenkách, Praha

Administrativní budova Nové Butovice, Praha

Administrativní budova Nové Butovice, Praha

Hotel International Brno

Hotel International Brno

Obchodní centrum STIVAL v Napajedlích

Obchodní centrum STIVAL v Napajedlích